traci moc na podstawie zarządzenia Nr 15/2010

Zarządzenie Nr 57/2008

 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

 z dnia 7 listopada  2008 roku

 

 

w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Zarządzania i Administracji

 

 

Na podstawie § 14 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje: :

 

§ 1

 

W skład struktury organizacyjnej Wydziału Zarządzania i Administracji wchodzą:

 

1. Instytut Ekonomii i Administracji.

2. Instytut Nauk Politycznych.

3. Instytut Zarządzania.

 

§ 2

 

 W skład Instytutu Ekonomii i Administracji wchodzą:

1)      Zakład Mikroekonomii,

2)      Zakład Makroekonomii,

3)      Zakład Statystyki i Ekonometrii,

4)      Zakład Gospodarki Regionalnej,

5)      Zakład Historii Myśli Społeczno-Gospodarczej,

6)      Zakład Samorządu Terytorialnego,

7)      Zakład Prawa Administracyjnego,

8)      Pracownia Finansów i Rachunkowości,

9)      Pracownia Rozwoju Regionalnego Europy Środkowej,

10)  Pracownia Informatyki.

 

§ 3

 

W skład Instytutu Nauk Politycznych wchodzą:

1)      Samodzielny Zakład Stosunków Międzynarodowych,

2)      Zakład Teorii Polityki,

3)      Zakład Strategii Politycznych,

4)      Zakład Integracji Europejskiej,

5)      Zakład Współczesnych Systemów Politycznych,

6)      Zakład Myśli Politycznej,

     7)   Zakład Filozofii Polityki,

8)      Zakład  Historii Najnowszej,

9)      Zakład Masowych Organizacji Społecznych,

   10)   Zakład Polityki Społecznej,

   11)   Zakład Socjologii Polityki.

 

 

 

 

§ 4

 

W skład Instytutu Zarządzania wchodzą:

1)       Zakład Zarządzania i Organizacji,

2)      Zakład Zarządzania Rozwojem Organizacji,

3)      Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem,

4)      Zakład Zarządzania Zasobami Ludzkimi,

5)      Zakład Metod Jakościowych i Ilościowych w Zarządzaniu,

6)      Zakład Filozofii Biznesu,

7)      Pracownia Marketingu i Przedsiębiorczości.

 

§ 5

 

 

Traci moc obowiązującą:

  1. Zarządzenie nr 11/2007 rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego Kielcach z 4 maja 2007 roku w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Zarządzania
    i  Administracji.
  2. Zarządzenie nr 42/2007 z dnia 1 października 2007roku zmieniające zarządzenie nr 11/2007 rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego Kielcach z 4 maja 2007 roku w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Zarządzania
    i  Administracji.

 

§ 7

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania, z mocą obowiązującą od 1 listopada 2008 roku.

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-02-21 12:16:12

Liczba wyświetleń strony: 6632

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka