traci moc na podstawie zarządzenie nr 41/2013

Zarządzenie Nr 38/2008

 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 1 września 2008 roku

 

w sprawie wysokości opłat za korzystanie z  Hotelu Asystenta Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, oraz sposobu ponoszenia kosztów za pobyt w tym Hotelu

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz art. 98 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), zgodnie z § 4 pkt 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz. U. nr 246, poz. 1796)  zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

1.      Osoby zakwaterowane w Hotelu Asystenta Uniwersytetu Humanistyczno– Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach na podstawie skierowania wystawionego przez dziekana oraz osoby zakwaterowane na  podstawie indywidualnych zgłoszeń skierowanych do kierownika Hotelu uiszczają opłatę za pobyt na podstawie wystawionej faktury na rachunek Uczelni na drukach „bankowy dowód wpłaty” (dostępnych w administracji Hotelu).

 

2.      Dla pracowników i studentów Uniwersytetu opłata za dobę hotelową, w zależności od standardu pokoju i długości pobytu wynosi:  od 35 zł do 50 zł.

 

 

3.      Dla pozostałych gości opłata za dobę hotelową, w zależności od standardu pokoju i długości pobytu wynosi: od  45 zł brutto do 100 zł brutto.

 

 

4.      Wysokość opłaty za dobę hotelową, w granicach określonych w § 1 ust.2 i ust.3 Zarządzenia, ustala Kierownik Hotelu Asystenta Uniwersytetu Humanistyczno– Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

5.      Osoby korzystające z noclegów w Hotelu Asystenta Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach mogą korzystać również z możliwości zakupu śniadań w cenie od 10 zł brutto za 1 śniadanie.

 

6.      W uzasadnionych przypadkach ze względu na wymagania osób korzystających

z zakupu śniadań, po uzyskaniu zgody Kierownika Hotelu Asystenta Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego w Kielcach, koszt jednego śniadania może zostać podwyższony do 15 zł brutto.

 

 

 

 

 

 

§ 2

 

1.      Koszty pobytu w Hotelu Asystenta Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach pracowników Uniwersytetu zatrudnionych na stanowisku profesora, zakwaterowanych na podstawie skierowania wystawionego przez dziekana, ponosi ten wydział, którego dziekan wystawił skierowanie.

2.      Koszt pobytu w Hotelu Asystenta Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach innych osób niż wymienione w ust. 1 ponoszą sami zainteresowani.

3.      W indywidualnych uzasadnionych przypadkach dziekan może podjąć decyzję                    o obciążeniu własnego wydziału kosztami pobytu w Hotelu Asystenta  innych pracowników Uniwersytetu niż wymienieni w ust. 1.

4.      W przypadkach określonych w ust. 1 i ust. 3 opłata za pobyt w Hotelu Asystenta   realizowana jest na podstawie wystawionej przez Hotel noty obciążającej wydział.

 

 

 

 § 3

 

Traci moc obowiązującą zarządzenie Nr 1/2005 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 4 stycznia 2005 roku, w sprawie wysokości opłat za korzystanie z  Hotelu Asystenta Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego              w Kielcach oraz sposobu ponoszenia kosztów za pobyt w tym Hotelu.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-06-26 14:42:40

Liczba wyświetleń strony: 7432

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka