traci moc na podstawie zarządzenia Nr 64/2010

Zarządzenie Nr 50/2008

 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 14 października 2008 roku

 

 

w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Humanistycznego

 

 

 

                     Na podstawie § 14 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W skład struktury organizacyjnej Wydziału Humanistycznego wchodzą:

  1. Instytut Historii
  2. Instytut Filologii Polskiej
  3. Instytut Filologii Rosyjskiej
  4. Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa
  5. Samodzielny Zakład Neofilologii

 

§ 2

 

W skład Instytutu Historii wchodzą:

1)      Zakład Historii Starożytnej

2)     Zakład Historii Średniowiecznej

3)     Zakład Historii XVI-XVIII Wieku

4)     Zakład Historii Polski i Myśli Politycznej XIX Wieku

5)     Zakład Historii Powszechnej XIX Wieku

6)     Zakład Historii Polski i Powszechnej 1918-1945

7)     Zakład Historii Polski i Powszechnej po Roku  1945

8)     Zakład Nauk Pomocniczych Historii

9)     Zakład Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie

 

§ 3

 

W skład Instytutu Filologii Polskiej wchodzą:

1)      Zakład Literatury Staropolskiej, Oświecenia i Romantyzmu

2)      Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski

3)      Zakład Literatury Współczesnej

4)      Zakład Polszczyzny Historycznej

5)      Zakład Polszczyzny Współczesnej

6)      Zakład Edukacji Polonistycznej

7)      Zakład Teorii Literatury, Badań Kulturowych i Filozofii

 

 

 

 

 

 

 

§ 4

 

W skład Instytutu Filologii Rosyjskiej wchodzą:

1)       Zakład Literatury Rosyjskiej

2)       Zakład Językoznawstwa

      3)    Zakład Metodyki i Praktycznej Nauki Języka Rosyjskiego 

 

§ 5

 

W skład Instytutu Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa wchodzą:

1)      Zakład Bibliotekoznawstwa i Czytelnictwa

2)      Zakład Prasoznawstwa

3)      Zakład Historii  Prasy i Książki

4)      Zakład Teorii i Historii Kultury

5)      Pracownia Informacji Naukowej i Technologii Informacyjnych

 

 

§ 6

 

W skład Samodzielnego  Zakładu Neofilologii wchodzą:

1)  Sekcja  Niemiecka

2)  Sekcja Angielska

§ 7

 

 

Tracą moc obowiązującą:

1.      Zarządzenie nr 3/2007 rektora AŚ z dnia 19 lutego 2007r. w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Humanistycznego.

2.      Zarządzenie nr 45/2007 rektora AŚ z dnia 25 października 2007r. zmieniające zarządzenie nr 3/2007 rektora AŚ z dnia 19 lutego 2007r. w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Humanistycznego

 

§ 8

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2008 roku.

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-02-21 12:14:05

Liczba wyświetleń strony: 7040

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka