Zarządzenie Nr 64/2008

 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 28 listopada 2008 roku

 

 

w sprawie uchylenia zarządzenia rektora

 

 

            Na podstawie art. 66 ust 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) i § 86 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Z dniem 27 listopada 2008 roku uchyla się zarządzenie nr 24/2002 rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19 czerwca 2002 roku                        w sprawie zasad naliczania kosztów uzyskania przychodów od wynagrodzenia objętego prawami autorskimi.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 listopada 2008 roku.

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 07:27:08

Liczba wyświetleń strony: 6308

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka