Zarządzenie Nr 23/2008

Zarządzenie Nr 23/2008

 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego
w Kielcach

 

z dnia 29 maja 2008 roku

 

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

 

            Na podstawie § 168 ust. 4 i 5  Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się co następuje:

 

 

§ 1.

 

Powołuje się Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną dla przeprowadzenia naboru kandydatów na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2008/2009, w następującym składzie:

1.      prof. UJK, dr hab. Jacek Semaniak – przewodniczący komisji,

2.      mgr Agnieszka Świerczek – sekretarz komisji,

3.      dr Grażyna Legutko (Wydział Humanistyczny)

4.      dr Maria Materny (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy)

5.      dr n. med. Grażyna Wiraszka (Wydział Nauk o Zdrowiu)

6.      dr Irena Stańczak (Wydział Pedagogiczny i Artystyczny)

7.      dr Edyta Łyżwa (Wydział Zarządzania i Administracji)

8.      prof. dr hab. Zygmunt Matuszak (Wydział Filologiczno-Historyczny)

9.       dr Anna Fidelus (Wydział Nauk Społecznych)

10. Eliza Kowalska (URSS)

11.  Piotr Sabat (URSS)

12. Paweł Sobota (URSS)

 

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 06:58:36

Liczba wyświetleń strony: 7055

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka