Zarządzenie Nr 17/2008

Zarządzenie Nr 17/2008

 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 9 maja 2008 roku

 

w sprawie wprowadzenia kartoteki ewidencjonującej  literaturę naukową zakupioną ze środków na badania naukowe

 

 

                      Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo              o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) i § 86 ust 1  Statutu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego  Jana Kochanowskiego                      w Kielcach, zarządza się co następuje:

 

 

 

§ 1

 

 

Wprowadza się wzór kartoteki ewidencjonującej literaturę naukową zakupioną ze środków na badania naukowe stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia:

 

1.      Zał. nr 1 - kartoteka ewidencjonująca literaturę naukową zakupioną ze środków na badania naukowe.

 

§ 2

 

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Pieczęć jednostki                                                                                                                                               NUMER KARTOTEKI  ................................

 

KARTOTEKA

EWIDENCJI  LITERATURY NAUKOWEJ ZAKUPIONEJ ZE ŚRODKÓW NA  BADANIA NAUKOWE

 

Nazwisko, imię  kierownika projektu ..........................................................................................

 

Nr projektu.........................................................

 

 

Lp.

Tytuł 

Autor

Kwota

Data  pobrania publikacji

/podpis kierownika projektu/

Data  zwrotu publikacji

/podpis kierownika projektu/

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 06:53:52

Liczba wyświetleń strony: 7191

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka