zmiany w zarządzeniu Nr 44/2011

Zarządzenie Nr 43/2008

 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 8 października 2008 roku

 

w sprawie regulaminu Sieci Komputerowej Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadza się regulamin Sieci Komputerowej Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. Regulamin stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2

 

Traci moc zarządzenie Nr 53/2006 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia  4 grudnia 2006 roku w sprawie regulaminu Uczelnianej Sieci Komputerowej Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-02-21 12:23:55

Liczba wyświetleń strony: 7313

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka