Zarządzenie Nr 2/2008

Zarządzenie Nr  2/2008

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  6  lutego 2008 roku

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Certyfikacji Biegłości Językowej na rok akademicki 2007/2008

 

Na podstawie art.66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) i § 86 ust. 1 Statutu Akademii Świętokrzyskiej  im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się co następuje:


§ 1

Powołuje się Uczelnianą Komisję ds. Certyfikacji Biegłości Językowej roku akademickim 2007/2008 w następującym składzie:

1. przewodniczący Uczelnianej Komisji  – mgr Anna Żelezik;
2. zastępca Przewodniczącego Uczelnianej Komisji d/s Filii w Piotrkowie Trybunalskim – mgr Marian Kielian;
3. koordynatorzy wydziałowi:
1) na Wydziale Humanistycznym:
mgr Anna Słońska,
mgr Zuzanna Jaskulska-Bijoch;
2) na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym:
 mgr Anna Żarnotal,
 mgr Ewa Martyna;
3) na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym:
mgr Maciej Gubała,
mgr Jadwiga Kiec
4) na Wydziale Zarządzania i Administracji:
mgr Jacek Szajewski,
mgr Paweł Jędrzejczyk,
mgr Ewa Martyna.
5) na Wydziale Nauk o Zdrowiu:
mgr Agnieszka Włodarczyk,
mgr Ewa Mamrot-Tuszyńska.
6) na Wydziale Nauk Społecznych w Filii:
mgr Marcin Gliszczyński
7)  na Wydziale Filologiczno-Historycznym:
  mgr Anna Szwab-Gusta
4. członkowie Uczelnianej Komisji: 
nauczyciele akademiccy  zatrudnieni w Uczelni:
1) mgr Renata Barszczewska-Kołacz,
2) mgr Andrzej Domagała,
3) mgr Maria Grządziela,
4) mgr Maciej Gubała,
5) mgr Krystyna Jankowska,
6) mgr Paweł Jędrzejczyk,
7) mgr Zuzanna Jaskulska-Bijoch,
8) mgr Jadwiga Kiec,
9) mgr Mirosława Kociołkowska,
10) mgr Maria Kopeć,
11) mgr Monika Kudlicka,
12) mgr Magdalena Łuczkiewicz,
13) mgr Iwona Rowińska-Miter,
14) mgr Ewa Mamrot-Tuszyńska,
15) mgr Ewa Martyna,
16) mgr Magdalena Masłowska,
17) mgr Krystyna Mazur-Jońca,
18) mgr Anna Poniewierska,
19) mgr Anna Słońska,
20) mgr Mariola Słowińska,
21) mgr Eulalia Sobczyńska,
22) mgr Jacek Szajewski,
23) mgr Anna Wiaderny,
24) mgr Anna Wilczkowska,
25) mgr Anna Wciślik,
26) mgr Bożena Zakrzewska,
27) mgr Anna Żarnotal,
28) mgr Anna Żelezik.
    osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej  :
1) mgr Urszula Arczewska-Otto,
2) mgr Beata Gawęcka-Ajchel,
3) mgr Anna Jarosińska,
4) mgr Beata Kowalska,
5) mgr Edyta Krakowiak,
6) mgr Wojciech Kwaśniewski,
7) mgr Damian Kwiatek,
8) mgr Ewa Sadkowska-Gach,
9) mgr Sławomir Sobocki,
   członkowie Komisji Egzaminacyjnej w Filii:   
1) dr Joanna Harazińska,
2) mgr Dagmara Kubala,
3) mgr Bogda Głowacka-Rusin,
4) mgr Aneta Kulma,
5) mgr Agnieszka Łaska,
6) mgr Waldemar Paraszewski,
7) mgr Magdalena Płusa,
8) mgr Magdalena Pietrusiewicz,
9) mgr Dorota Sarska,
10) mgr Aneta Brauła-Socha,
11) mgr Iwona Tymanowska.


§ 2

Ewentualne zmiany w składzie komisji, o której mowa w § 1 w trakcie roku akademickiego, zatwierdza prorektor ds. dydaktycznych i studenckich w formie odrębnych decyzji, na wniosek  przewodniczącego komisji.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

 


Pobierz zarządzenie w formacie PDF

 2- zarz. Uczelniana Egzaminacyjna Komisja Certyfikacyjna 2007_2008.pdf

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 06:37:21

Liczba wyświetleń strony: 10532

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka