Zarządzenie Nr 66/2008

 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 10 grudnia 2008 roku

 

 

w sprawie dnia wolnego od pracy w Uczelni

 

 

            Na podstawie art. 129 Kodeksu pracy i art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

1.        W dniu 2 stycznia 2009 roku ustala się dzień wolny dla pracowników Uczelni niebędących nauczycielami akademickimi.

2.        Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi odpracują dzień 2 stycznia 2009 roku w dniach od 5 stycznia 2009 roku do 14 stycznia 2009 roku w godzinach od 15:30 – 16:30.

3.        W przypadku konieczności wykonania pracy w dniu 2 stycznia 2009 roku przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi decyzję o zmianie harmonogramu czasu pracy podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 07:29:40

Liczba wyświetleń strony: 6845

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka