traci moc na podstawie zarządzenia Nr 68/2009

Zarządzenie Nr 58/2008

 

Rektora  Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 7 listopada 2008 roku

 

w sprawie struktury organizacyjnej  Filii w Piotrkowie Trybunalskim

 

 

                           Na podstawie § 14 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

     

§ 1    

 

W skład struktury organizacyjnej Filii w Piotrkowie Trybunalskim wchodzą:

1)      Wydział Nauk Społecznych

2)      Wydział Filologiczno-Historyczny

3)      Studium Wychowania Fizycznego

4)      Studium Języków Obcych

 

§ 2

 

W skład Wydziału Nauk Społecznych wchodzą:

1.      Instytut Nauk Pedagogicznych,

1)      Zakład Teorii Kształcenia,

2)      Zakład Wychowania Estetycznego,

3)      Zakład Teorii Rozwoju Zawodowego i Mediów,

4)      Zakład Rehabilitacji,

5)      Zakład Pedagogiki Zdrowia, Wychowania Fizycznego i Obronnego,

6)       Zakład Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Specjalnej,

7)      Pracownia Historii i Teorii Wychowania,

8)      Pracownia Pedagogiki Wczesnoszkolnej,

9)      Pracownia Psychologii,

10)  Studium Pedagogiczne.

2.      Samodzielny Zakład Socjologii.

3.      Samodzielny Zakład Ekonomii.

4.      Samodzielny Zakład Zarządzania.

5.      Pracownia Informatyki.

§ 3

 

W skład Wydziału Filologiczno-Historycznego wchodzą:

 

1.   Instytut Filologii Polskiej,

1)      Zakład Literatury Staropolskiej i Literatury Oświecenia,

2)      Zakład Literatury Polskiej od Romantyzmu po Literaturę Współczesną,

3)      Zakład Literatury Powszechnej,

4)      Zakład Języka Polskiego,

5)      Zakład Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego.

 

     2.   Instytut Historii

1)      Zakład Historii Powszechnej do XIX Wieku i Historii Historiografii,

2)      Zakład Historii Polski Średniowiecznej i Nowożytnej do XIX Wieku,

3)      Zakład Historii Powszechnej i Polski XIX i XX Wieku,

4)      Zakład Historii Wojskowości,

5)      Zakład Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii.

 

3.   Instytut Stosunków Międzynarodowych

1)      Zakład Stosunków Międzynarodowych,

2)      Zakład Polityki Europejskiej,

3)      Pracownia Doktryn Politycznych i Dyplomacji.

 

      4.   Samodzielny Zakład Filologii Angielskiej,

          1) Pracownia Metodyki Nauczania Języka Angielskiego.

 

 

§ 4

 

Traci moc obowiązującą:

1.      Zarządzenie nr 44/2006 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego

w Kielcach z dnia 20 października 2006 roku w sprawie struktury organizacyjnej  Filii w Piotrkowie Trybunalskim.

2.      Zarządzenie nr 51/2006 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego

w Kielcach z dnia 20 listopada 2006 roku zmieniające zarządzenie nr 44/2006 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 października 2006 roku w sprawie struktury organizacyjnej  Filii w Piotrkowie Trybunalskim.

3.      Zarządzenie nr 27/2008 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 czerwca 2008  roku zmieniające zarządzenie nr 44/2006 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach                  z dnia 20 października 2006 roku w sprawie struktury organizacyjnej  Filii                           w Piotrkowie Trybunalskim.

 

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 listopada 2008 roku.

 

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-02-21 12:16:45

Liczba wyświetleń strony: 6446

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka