Traci moc na podstawie zarządzenia nr 203/2020

 

Zarządzenie Nr 54/2008

 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

 w Kielcach

 

z dnia 29 października 2008 roku

 

 

w sprawie sposobu gromadzenia i udostępniania prac doktorskich w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), w związku z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631,

z późn. zm.) oraz na podstawie § 44 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje :

 

§ 1

 

1.      Biblioteka Główna Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach zwana dalej Biblioteką gromadzi, opracowuje                       i udostępnia prace doktorskie obronione w Uniwersytecie.

2.      Do wersji drukowanej pracy należy dołączyć jej wersję elektroniczną.

3.      Prace doktorskie przed obroną udostępniane są wszystkim zainteresowanym

w ustalonych z dziekanatami czytelniach Biblioteki Głównej.

4.      Prace doktorskie po obronie przekazywane są do Oddziału Zbiorów Specjalnych Biblioteki. Dziekanaty do przekazywanych prac doktorskich zobowiązane są do dołączenia następujących załączników : karta Synaba, załącznik do karty Synaba, zawiadomienie o nadaniu stopnia, załącznik do pracy doktorskiej o udostępnianiu.

§ 2

 

1.      Autorowi pracy przysługuje prawo do nadzoru nad sposobem korzystania z pracy.

2.      Określenie sposobu korzystania z pracy doktorskiej oraz ewentualne zastrzeżenia      i uwagi Autor wyraża w formie pisemnej, wypełniając i podpisując „Załącznik do pracy doktorskiej o udostępnianiu” stanowiący załącznik do zarządzenia.

 

§ 3

 

1.      Biblioteka opracowuje prace doktorskie i umieszcza ich opisy w katalogu zbiorów.

2.      Biblioteka udostępnia prace doktorskie stosując się do zastrzeżeń autora i zgodnie

z regulaminem obowiązującym dla rękopisów.

3.       Osoba korzystająca z pracy doktorskiej wypełnia dołączoną do egzemplarza pracy metryczkę podając informacje w niej zawarte, w tym m. in. swoje dane osobowe.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Wytworzył:Rektor
Data wytworzenia:2008-10-29
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Zaktualizował w BIP:Kubicka Marta
Data aktualizacji:2024-01-10 11:17:01

Liczba wyświetleń strony: 6792

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka