Zarządzenie Nr 70/2008

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

z dnia 12 grudnia 2008 roku


w sprawie zatwierdzenia wzorów Uczelnianych Certyfikatów Biegłości Językowej


 
     Na podstawie art. 66 ust. 2 z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 86 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:  


 § 1

1.      Rektor Uniwersytetu zatwierdza wzory Uczelnianych Certyfikatów Biegłości Językowej z języka angielskiego ogólnego, języka angielskiego ogólnego                               i specjalistycznego, z języka angielskiego specjalistycznego, z języka rosyjskiego ogólnego, z języka rosyjskiego ogólnego i specjalistycznego, z języka rosyjskiego specjalistycznego, z języka niemieckiego ogólnego, z języka niemieckiego ogólnego     i specjalistycznego, języka niemieckiego specjalistycznego, z języka francuskiego ogólnego, z języka francuskiego ogólnego i specjalistycznego, z języka francuskiego specjalistycznego.

2.      Wzory Uczelnianych Certyfikatów Biegłości Językowej, o których mowa w ust.1 stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 07:32:12

Liczba wyświetleń strony: 6683

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka