zmiany w zarządzeniu Nr 6/2012, 97/2011, 8/2010

Zarządzenie Nr 59/2008

 

Rektora  Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

 w Kielcach

 

z dnia   7 listopada  2008 roku

 

w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Nauk o Zdrowiu

 

                      Na podstawie § 14 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W skład struktury organizacyjnej Wydziału Nauk o Zdrowiu  wchodzą:

 

 1. Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa,
 2. Instytut  Fizjoterapii,
 3. Instytut Zdrowia Publicznego.

 

§ 2

 

W skład Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa wchodzą:

1.   Zakład Anatomii Prawidłowej i Funkcjonalnej,

2.   Zakład Fizjologii i Patofizjologii,

 1. Zakład Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego,

Pracownia Badań Naukowych,

 1. Zakład Chorób Wewnętrznych, Kardiologii i Pielęgniarstwa Internistycznego,
 2. Zakład Pediatrii, Pielęgniarstwa  Pediatrycznego i Społecznego,
 3. Zakład Perinatologii i Pielęgniarstwa Ginekologiczno-Położniczego,
 4. Zakład Profilaktyki w Ginekologii i Położnictwie,
 5. Zakład Onkologii i Pielęgniarstwa  Onkologicznego,
 6. Zakład Umiejętności Pielęgniarskich i Organizacji Pracy.

 

§ 3

 

W skład Instytutu Fizjoterapii wchodzą:

 1. Zakład Patobiomechaniki,
 2. Zakład Neurologii, Rehabilitacji Neurologicznej i Kinezyterapii,
 3. Zakład Medycyny Fizykalnej,
 4. Zakład Rehabilitacji w Schorzeniach Narządu Ruchu,
 5. Zakład Terapii Manualnej,
 6. Zakład Rehabilitacji Narządu Ruchu i Równowagi.

 

§ 4

 

W skład Instytutu Zdrowia Publicznego wchodzą:

 1. Zakład Profilaktyki Chorób Układu Krążenia,
 2. Zakład Profilaktyki Społecznej,
 3. Zakład Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów,
 4. Zakład Badań Wieku Rozwojowego,
 5. Zakład Profilaktyki Chorób Przewodu Pokarmowego,
 6. Pracownia Pedagogiki i Dydaktyki Medycznej.

 

§5

 

Traci moc obowiązującą zarządzenie nr 41/2007 rektora  Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach  z 1 października 2007 roku w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Nauk o Zdrowiu.

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od   1 listopada 2008 roku.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-02-21 12:25:56

Liczba wyświetleń strony: 6569

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka