traci moc na podstawie zarządzenia Nr 1/2009

 

Zarządzenie Nr 51/2008

 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 14 października 2008 roku

 

 

zmieniające zarządzenie nr 45/2006 rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 października 2006 roku w sprawie struktury organizacyjnej  Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego

 

 

           Na podstawie § 14 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

 

W § 4 zarządzenia nr 45/2006 rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego  Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 października 2006 r. w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego dotychczasową treść  ust. 7                       w brzmieniu;

              „7. Zakład Dydaktyki Biologii i Ochrony Środowiska”

 zastępuje się treścią:

              „7. Pracownia Dydaktyki Biologii i Ochrony Środowiska”.

 

 

 

§ 2

 

 

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem 1 października 2008 roku.

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-02-21 12:14:35

Liczba wyświetleń strony: 6491

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka