Zarządzenie Nr 62/2008

 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 26 listopada 2008 roku

 

w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach w zakresie językoznawstwa

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni ( Dz. U. z 2007 r. Nr 1 poz. 3 ) i § 86 ust. 3 pkt 22) Statutu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach tworzy się z dniem 1 października 2008 roku stacjonarne studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                                                                             Z upoważnienia J.M. Rektora

 

                                                                                               P R O R E K T O R

 

prof. UJK dr hab. Jacek Semaniak


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 07:26:04

Liczba wyświetleń strony: 6669

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka