Zarządzenie Nr 14/2008

Zarządzenie Nr 14/2008

 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  28  kwietnia 2008 roku

 

 

w sprawie  czasu pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

  

 

      Na podstawie §86 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach  w związku z art. 130 § 2 kodeksu pracy zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

 

1.  Dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, dla których sobota   jest dniem wolnym  od pracy, ustala się  dzień 23 maja 2008 roku dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w dniu  3 maja 2008 roku.

 

2.  W przypadku konieczności wykonania pracy w dniu 23 maja 2008 roku, decyzję o zmianie harmonogramu czasu pracy podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej.

 

§ 2

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Pobierz zarządzenie w formacie PDF

 Zarządzenie Nr 14/2008

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 06:52:13

Liczba wyświetleń strony: 7588

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka