traci moc na podstawie zarządzenia Nr 87/2011

Zarządzenie Nr 53/2008

 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 29 października 2008 r.

 

w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich dla uczestników studiów doktoranckich UJK

 

 

Na podstawie § 86 ust. 2 Statutu oraz  § 5 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni (Dz. U. z 2007 r. Nr 1, poz. 3) zarządza się, co następuje:

 

 

 

 

§ 1

 

Wprowadza się od dnia 1 października 2008 r. regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich UJK, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-02-21 12:15:43

Liczba wyświetleń strony: 6326

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka