Zarządzenie Nr 11/2008

Zarządzenie Nr 11/2008

 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia  15 kwietnia 2008 roku

 

w sprawie dnia wolnego w Uczelni

 

 

            Na podstawie art. 129 Kodeksu pracy i art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

1.       W dniu 2 maja 2008 roku ustala się dzień wolny dla pracowników Uczelni niebędących nauczycielami akademickimi.

2.       Pracownicy Uczelni  niebędący nauczycielami akademickimi odpracują dzień 2 maja 2008 roku w dniach od 21 kwietnia 2008 roku do dnia 29  kwietnia 2008 roku, w godzinach od 7.30-16.30. 

3.       W przypadku konieczności wykonania pracy w dniu 2 maja 2008 roku przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi decyzję o zmianie harmonogramu czasu pracy podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Pobierz zarządzenie w formacie PDF

 Zarządzenie Nr 11/2008

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 06:51:07

Liczba wyświetleń strony: 7313

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka