Zarządzenie Nr 20/2008

Zarządzenie Nr 20/2008Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 21 maja 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia limitu przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2008/2009

  

Na podstawie art. 6 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca  2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 poz. 1366 ze zm. ) oraz § 169  Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach  uchwala się,  co następuje:

§ 1

Limity przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2008/2009 określa załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Limity przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne
 w roku akademickim 2008/2009

Kierunek studiów

studia

studia

 

stacjonarne

niestacjonarne

WYDZIAŁ  HUMANISTYCZNY

1. Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

   1/ studia pierwszego stopnia

      - prasoznawstwo z elementami dziennikarstwa

60

25

      - zarządzanie informacją

30

25

      - biblioteki szkolne i publiczne

30

25

  2/ studia drugiego stopnia dla absolwentów kierunku
     informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

-

           30

  3/ studia drugiego stopnia dla absolwentów ( z tytułem lic.,
    mgr)kierunków humanistycznych, pedagogicznych
    i społecznych

-

30

2. Filologia

   1/ studia pierwszego stopnia

 

 

   - filologia angielska

60

60

   - filologia germańska

60

-

   - filologia rosyjska

           30

25

   - filologia rosyjska z filologią angielską

25

-

   - filologia rosyjska z filologią polską

25

25

   - język rosyjski biznesu

            45

-

 2/ studia drugiego stopnia

 

 

   - język rosyjski biznesu (studia drugiego stopnia)

-

45

3. Filologia polska

   1/ studia pierwszego stopnia

 

 

    - filologia polska z wiedzą o kulturowo-filozoficzną

30

30

    - filologia polska z komunikacją medialną

60

30

    - filologia polska z językiem angielskim

60

30

    - filologia polska z językiem rosyjskim

30

-

   2/ studia drugiego stopnia dla (N)

-

30

   3/ studia drugiego stopnia dla (NN)

-

30

   4/ studia drugiego stopnia dla absolwentów ( z tytułem lic.,
 mgr) kierunków humanistycznych, pedagogicznych
 i społecznych

-

30

4. Historia

   1/ studia pierwszego stopnia

 

 

    - historia i edytorstwo naukowe

25

-

    - dziedzictwo kulturowe, jego ochrona i promocja

25

30

    - społeczno-ekonomiczna

25

-

    - historia i wiedza o społeczeństwie

50

30

    - historia i język angielski

25

-

   2/ studia drugiego stopnia dla absolwentów kierunku historia

30

30

   3/ studia drugiego stopnia dla absolwentów ( z tytułem lic.,
       mgr) kierunków humanistycznych, pedagogicznych
       i społecznych

-

30

WYDZIAŁ  MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

1. Biologia

   1/ studia pierwszego stopnia

120

100

   2/ studia drugiego stopnia

120

120

2. Chemia

   1/ studia pierwszego stopnia

150

50

   2/ studia drugiego stopnia

40

40

3. Fizyka

  1/ studia pierwszego stopnia

90

-

  2/ studia drugiego stopnia

50

-

4. Geografia

   1/ studia pierwszego stopnia

120

100

   2/ studia drugiego stopnia

 

 

     - dla absolwentów kierunku geografia

110

60

     - dla absolwentów kierunku ochrona środowiska

60

30

     - dla absolwentów kierunku turystyka

60

30

5. Informatyka

   studia pierwszego stopnia

84

84

6. Informatyka i ekonometria

 

 

   studia pierwszego stopnia

120

80

7. Matematyka

   1/ studia pierwszego stopnia

125

50

   2/ studia drugiego stopnia

60

100

8. Ochrona środowiska

   1/studia pierwszego stopnia

70

90

   2/ studia drugiego stopnia

60

60

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

1. Fizjoterapia

    1/ studia pierwszego stopnia

75

100       

    2/ studia drugiego stopnia

75

125

2. Pielęgniarstwo

   1/ studia pierwszego stopnia

75

130

   2/ studia drugiego stopnia

75

125

3. Położnictwo

   studia pierwszego stopnia

30

65

4. Zdrowie publiczne

 

 

   studia pierwszego stopnia

60

60

WYDZIAŁ  PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY

1. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

    1/ studia pierwszego stopnia

30

-

    2/ studia drugiego stopnia

30

-

2. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

   1/ studia pierwszego stopnia

50

50

   2/ studia drugiego stopnia

50

50

3. Malarstwo

   studia pierwszego stopnia

15

 

4. Pedagogika

   1/ studia pierwszego stopnia

 

 

     - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną

100

60

    - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego

100

60

    - wczesna edukacja z rewalidacją dzieci z niepełnosprawnością umysłową

75

60

    - resocjalizacja i profilaktyka społeczna

90

100

    - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

40

40

    - pedagogika pracy z doradztwem zawodowym

60

60

   2/ studia drugiego stopnia

      - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

 

 

        z terapią pedagogiczną

-

150

      - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem  języka angielskiego

 

100

 

-

      - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

-

75

      - resocjalizacja i profilaktyka społeczna

-

200

      - pedagogika pracy z doradztwem zawodowym

-

50

      - pedagogika ogólna

-

50

      - pedagogika szkolna i środowiskowa

-

75

5. Praca socjalna

 

 

   studia pierwszego stopnia

50

60

WYDZIAŁ  ZARZĄDZANIA  I  ADMINISTRACJI

1. Administracja

    studia pierwszego stopnia

120

120

2. Ekonomia

    1/ studia pierwszego stopnia

120

120

    2/ studia drugiego stopnia

200

200

3. Politologia

    1/ studia pierwszego stopnia

150

150

    2/ studia drugiego stopnia

100

150

4. Zarządzanie

   1/ studia pierwszego stopnia

200

250

   2/ studia drugiego stopnia

260

400

FILIA  W  PIOTRKOWIE  TRYBUNALSKIM

WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY

1. Filologia

   - filologia angielska

 

 

studia pierwszego stopnia

45

45

2. Filologia polska

   1/ studia pierwszego stopnia

120

30

   2/ studia drugiego stopnia

30

30

3. Historia

    1/ studia pierwszego stopnia

120

50

    2/ studia drugiego stopnia

60

30

4. Stosunki międzynarodowe

    1/ studia pierwszego stopnia

70

100

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

1. Ekonomia

    studia pierwszego stopnia

160

160

2. Pedagogika

   1/ studia pierwszego stopnia

200

300

   2/ studia drugiego stopnia

120

900

3. Socjologia

   studia pierwszego stopnia

130

130

4. Zarządzanie

 

 

   studia pierwszego stopnia

60

60

 


 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 06:56:21

Liczba wyświetleń strony: 8702

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka