Zarządzenie Nr 19/2008

Zarządzenie Nr 19/2008


Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 22 maja 2008 roku

 

w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2008/2009

 

            Na podstawie art. 99 ust. 2, ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1366 ze zm.) i § 4 pkt 5, rozporządzenia Rady Ministrów               z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni publicznej (Dz. U. Nr 246 poz. 1796) zarządza się, co następuje:

§ 1

Wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2008/2009 określa załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Załącznik do zarządzenia nr 19/2008

Rektora Uniwersytetu
                                                                                              Humanistyczno-Przyrodniczego

Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 22 maja 2008 r.

 

Opłata za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych
 w roku akademickim 2008/2009

Kierunek studiów

Wysokość opłaty

(w stosunku rocznym)

 

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

 

1/ studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

2600,00 zł

2/ studia drugiego stopnia

2600,00 zł

Filologia

 

   1/ studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

 

   - filologia angielska

3800,00 zł

   - filologia germańska

3600,00 zł

   - filologia rosyjska

2800,00 zł

 2/ studia drugiego stopnia

 

   - język rosyjski biznesu

3000,00 zł

Filologia polska

 

   1/ studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

2700,00 zł

   2/ studia drugiego stopnia

2700,00 zł

Historia

 

   1/ studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

2600,00 zł

   2/ studia drugiego stopnia

2600,00 zł

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

Biologia

 

   1/ studia pierwszego stopnia

 

      I rok

3100,00 zł

      II, III rok

3000,00 zł

   2/ studia drugiego stopnia

 

      I rok

3200,00 zł

      II rok

3000,00 zł

Chemia

 

   1/ studia pierwszego stopnia

 

      I, II rok

3200,00 zł

      III rok

3000,00 zł

   2/ studia drugiego stopnia

3200,00 zł

Geografia

 

   1/ studia pierwszego stopnia

3000,00 zł

   2/ studia drugiego stopnia

2800,00 zł

Informatyka

 

   studia pierwszego stopnia

3000,00 zł

Informatyka i ekonometria

 

studia pierwszego stopnia

3200,00 zł

Matematyka

 

   1/ studia pierwszego stopnia

 

     I, III rok

2800,00 zł

     II rok

2900,00 zł

   2/ studia drugiego stopnia

3300,00 zł

 

Ochrona środowiska

 

   1/studia pierwszego stopnia

3200,00 zł

   2/ studia drugiego stopnia

3200,00 zł

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

Fizjoterapia

 

    1/ studia pierwszego stopnia

 

      I rok

4500,00 zł

      II rok

4200,00 zł

      III rok

3800,00 zł

    2/ studia drugiego stopnia

 

       I rok

5200,00 zł

       II rok

4900,00 zł

Pielęgniarstwo

 

   1/ studia pierwszego stopnia (pomostowe)

 

     I rok

4800,00 zł

   2/ studia drugiego stopnia

4500,00 zł

Położnictwo

 

   studia pierwszego stopnia (pomostowe)

 

     I rok

4800,00 zł

Zdrowie publiczne

 

   studia pierwszego stopnia

3500,00 zł

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 

    1/ studia pierwszego stopnia

3900,00 zł

    2/ studia drugiego stopnia

3900,00 zł

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

 

   1/ studia pierwszego stopnia

6400,00 zł

   2/ studia drugiego stopnia

5800,00 zł

   3/ studia jednolite magisterskie

3900,00 zł

Pedagogika

 

   1/ studia pierwszego stopnia

 

     - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną

 

      I rok

3100,00 zł

     II, III  rok

3000,00 zł

    - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego

3200,00 zł

    - wczesna edukacja z rewalidacją dzieci z niepełnosprawnością umysłową

3100,00 zł

    - pozostałe specjalności

 

      I rok

3200,00 zł

     II rok

3100,00 zł

    2/ studia jednolite magisterskie

3100,00 zł

    3/ studia drugiego stopnia

 

      - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią  pedagogiczną

3100,00 zł

      - pedagogika szkolna i środowiskowa

 

     I rok

3100,00 zł

    II rok

3000,00 zł

      - pozostałe specjalności

 

    I rok

3700,00 zł

    II rok

3600,00 zł

Praca socjalna

 

    studia pierwszego stopnia

3300,00 zł

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI

Administracja

 

    studia pierwszego stopnia

2600,00 zł

Ekonomia

 

    1/ studia pierwszego stopnia

 

     I rok

2800,00 zł

     II, III rok

2700,00 zł

    2/ studia drugiego stopnia

 

     I rok

2900,00 zł

     II rok

2800,00 zł

Politologia

 

   1/ studia pierwszego stopnia

 

     I rok

2500,00 zł

     II rok

2300,00 zł

   2/ studia jednolite magisterskie

2300,00 zł

   3/ studia drugiego stopnia

 

     I rok

2500,00 zł

     II rok

2300,00 zł

Zarządzanie

 

   1/ studia pierwszego stopnia

 

    I rok

2800,00 zł

    II, III rok

2600,00 zł

   2/ studia drugiego stopnia

 

    I rok

2900,00 zł

    II rok

2800,00 zł

FILIA  W  PIOTRKOWIE  TRYBUNALSKIM

WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY

Filologia

   studia pierwszego stopnia

 

   - filologia angielska

3300,00 zł

Filologia polska

   1/ studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

2600,00 zł

   2/ studia drugiego stopnia

2600,00 zł

Historia

    1/ studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

2600,00 zł

    2/ studia drugiego stopnia

2600,00 zł

Stosunki międzynarodowe

    studia pierwszego stopnia

2800,00 zł

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Ekonomia

    studia pierwszego stopnia

3000,00 zł

Pedagogika

   1/ studia pierwszego stopnia

3000,00 zł

   2/ studia drugiego stopnia

3200,00 zł

   3/ studia jednolite magisterskie

3000,00 zł

Socjologia

   studia pierwszego stopnia

3000,00 zł

Zarządzanie

 

   studia pierwszego stopnia

3000,00 zł

 

 

Podstawą do naliczania opłaty za powtarzanie zajęć dydaktycznych i realizację różnic programowych są wyżej wymienione stawki rocznej opłaty dla poszczególnych kierunków (specjalności) studiów niestacjonarnych na analogicznych latach studiów stacjonarnych. Na kierunkach, na których nie prowadzi się studiów niestacjonarnych ustala się następujące podstawy do naliczania opłaty:

Fizyka  - 3000,00 zł

Malarstwo – 3200,00 zł


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 06:54:34

Liczba wyświetleń strony: 8828

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka