traci moc na podstawie zarządzenia Nr 1/2009

Zarządzenie Nr 60/2008

 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 7 listopada 2008 roku

 

 

zmieniające zarządzenie nr 45/2006 rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 października 2006 roku w sprawie struktury organizacyjnej  Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego

 

 

           Na podstawie § 14 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W zarządzenia nr 45/2006 rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego                w Kielcach z dnia 20 października 2006 roku w sprawie struktury organizacyjnej  Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego § 3 otrzymuje następującą treść:

 

„§ 3 

 W skład Instytutu Fizyki wchodzą:

1)  Zakład Fizyki Teoretycznej,

2)  Zakład Fizyki Atomowej,

3)  Zakład Fizyki Jądrowej,

4)  Zakład Fizyki Molekularnej,

5)  Zakład Astrofizyki,

6)  Zakład Fizyki Medycznej,

7)  Zakład Fizyki Komputerowej,

8) Zakład Informatyki.”

§ 2

 

 

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 listopada 2008 roku.

 

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-02-21 12:17:13

Liczba wyświetleń strony: 6660

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka