Zarządzenie Nr 52/2008

 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 29 października 2008 r.

 

w sprawie liczby stypendiów doktoranckich oraz wysokości stypendium doktoranckich dla uczestników studiów doktoranckich UJK w roku akademickim 2008/2009

 

 

Na podstawie § 86 ust.2 Statutu oraz  § 14 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni (Dz. U. z 2007 r. Nr 1, poz. 3) oraz pkt 3 Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich zarządza się, co następuje:

 

 

 

 

§ 1

 

W roku akademickim 2008/2009 mogą być przyznane trzy stypendia doktoranckie dla uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Humanistycznym, kierunek: Historia.

 

§ 2

 

Wysokość stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2008/2009 wynosi 1 044 zł. (jeden tysiąc czterdzieści cztery złote).

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 07:18:57

Liczba wyświetleń strony: 6531

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka