zmiany w zarządzeniu Nr 55/2008, 32/2010

Zarządzenie Nr 46/2008

 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 13 października 2008 roku

 

w sprawie udzielenia dziekanom pełnomocnictw do zawierania i podpisywania ze studentami Uniwersytetu umów o warunkach i zasadach odpłatności za studia niestacjonarne oraz umów ze słuchaczami o warunkach i zasadach odpłatności za studia podyplomowe

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) i § 86 pkt 22 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz art. 98 – 109 Kodeksu cywilnego zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Niniejszym udziela się dziekanom pełnomocnictw do zawierania i podpisywania ze studentami Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach umów o warunkach i zasadach odpłatności za studia niestacjonarne oraz umów ze słuchaczami o warunkach i zasadach odpłatności za studia podyplomowe:

1)      ze studentami Wydziału Zarządzania i Administracji – dziekanowi – prof. dr hab. Zbigniewowi Gazdzie,

2)      ze studentami Wydziału Humanistycznego– dziekanowi – dr hab. prof. UJK Jadwidze Muszyńskiej,

3)      ze studentami Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego – dziekanowi - prof. dr hab. Bartłomiejowi Jaśkowskiemu,  

4)      ze studentami Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego    dziekanowi  – prof. dr hab. Markowi Kątnemu,

5)      ze studentami Wydziału Nauk o Zdrowiu –  dziekanowi  – prof. dr hab. Stanisławowi Głuszkowi,

6)      ze studentami Wydziału Filologiczno-Historycznego Filii Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego w Piotrkowie Trybunalskim –  dziekanowi  dr hab. prof. UJK Zygmuntowi Matuszakowi,

7)      ze studentami Wydziału Nauk Społecznych Filii Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego w Piotrkowie Trybunalskim – dziekanowi - dr  hab. prof. UJK Ryszardowi Kuriacie.  

§ 2

Osoby, o których mowa w § 1 są umocowane do zawierania i podpisania umów o warunkach i zasadach odpłatności za studia niestacjonarne oraz umów ze słuchaczami o warunkach

i zasadach odpłatności za studia podyplomowe do końca kadencji 2008-2012, chyba że pełnomocnictwa zostaną odwołane. 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 


Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-02-21 12:25:11

Liczba wyświetleń strony: 6756

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka