Zarządzenie Nr 55/2008

 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 4 listopada 2008 roku

 

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 46/2008 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia

13 października 2008 roku w sprawie udzielenia dziekanom pełnomocnictw do zawierania i podpisywania ze studentami Uniwersytetu umów o warunkach

i zasadach odpłatności za studia niestacjonarne oraz umów ze słuchaczami

o warunkach i zasadach odpłatności za studia podyplomowe

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) i § 86 pkt 22 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz art. 98 – 109 Kodeksu cywilnego zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W zarządzeniu nr 46/2008 z dnia 13 października 2008 r. Rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 13 października 2008 roku w sprawie udzielenia dziekanom pełnomocnictw do zawierania i podpisywania ze studentami Uniwersytetu umów o warunkach i zasadach odpłatności za studia niestacjonarne oraz umów ze słuchaczami o warunkach i zasadach odpłatności za studia podyplomowe dokonuje się zmiany polegającej na dodaniu w § 1,  pkt 8) w brzmieniu:

 

„ 8) dla słuchaczy Międzywydziałowego Studium Wychowania Fizycznego i Sportu – kierownikowi – dr. Rafałowi Pawłowskiemu.”

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 07:21:09

Liczba wyświetleń strony: 6493

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka