Zarządzenie Nr 48/2008

 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

 w Kielcach

 

z dnia 14 października 2008 roku

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41/2006 rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 9 października 2006 roku w sprawia regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom

 

 

 

               Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy  z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), zarządza się co następuje.

 

§ 1

 

 

W załączniku do zarządzania Nr 41/2006 rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego

w Kielcach z dnia 9 października 2006 roku w sprawia regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom dotychczasową treść § 5 ust. 5 w brzmieniu:

 

Student studiów niestacjonarnych może ubiegać się o świadczenia, o których mowa                 w § 1 ust. 1 pkt 1), 2) i 4) w terminie do 22 października  każdego roku akademickiego na rok akademicki. ”

 

zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

Student studiów niestacjonarnych pobierający naukę w systemie rocznym może ubiegać się o świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1), 2) i 4) w terminie do 22 października każdego roku  akademickiego na rok akademicki a studenci pobierający naukę w systemie semestralnym mogą ubiegać się o w/w świadczenia w terminie : na semestr zimowy – do 22 października każdego roku akademickiego, na semestr letni – do 15 lutego roku akademickiego.”.

 

§ 2

 

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 07:16:58

Liczba wyświetleń strony: 6750

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka