Traci moc na podstawie zarządzenie nr 30/2013

Zarządzenie Nr 68/2008

 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z  dnia 10 grudnia 2008 roku

 

w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych w Uczelni

o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w  art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365, ze zm.) oraz § 86 ust. 1 Statutu zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

Dotychczasowy regulamin zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej „pzp” zastępuje się regulaminem stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-05-24 08:22:12

Liczba wyświetleń strony: 7213

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka