Zarządzenie Nr 37/2008

Zarządzenie Nr 37/2008

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

z dnia 25 lipca 2008 roku


w sprawie uchylenia zarządzenia rektora

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 86 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:


 § 1

Uchyla się Zarządzenie nr 41/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze zbiorów Biblioteki Głównej Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, oraz zarządzenie nr 45/2005 z dnia 30 września 2005 roku     w sprawie zmiany zarządzenia nr 41/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 roku.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 07:06:17

Liczba wyświetleń strony: 7225

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka