Traci moc na podstawie uchwały nr 56/2017

Uchwała Nr 12/2016

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 25 lutego 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia wzorów druków  

 

Na podstawie art. 167 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012, poz. 572 z późn. zm.), na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 1 września 2011 roku w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomów (Dz.U. 2011, Nr 196, poz. 1167), na podstawie §24 i § 25 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r.  w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2015, poz. 1842) oraz na podstawie § 59 ust. 2 pkt 6) lit. c) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

 1. Zatwierdza się wzór dyplomu ukończenia studiów, odpisu dyplomu w języku angielskim, stanowiące załączniki 1-2 do niniejszej uchwały.
 2. Opis dokumentów określonych w ust.1:

1)   format dyplomu, odpisu dyplomu, odpisu dyplomu w języku angielskim oraz odpisu przeznaczonego do akt - po obcięciu A4 (210x297 mm),

2)   papier zabezpieczony do druku offsetowego, gramatura 120 g/m2, posiadający:

a)    znak wodny,

b)   zabezpieczenia chemiczne przed próbami usuwania i przerabiania danych,

c)    włókna zabezpieczające widoczne w świetle dziennym – czerwone i niebieskie,

d)   włókna zabezpieczające widoczne w świetle UV – niebieskie i żółte,

e)    tło giloszowe,

f)    ramkę giloszową,

g)    mikrodruk – „UNIWERSYTET  JANA  KOCHANOWSKIEGO”,

h)   druk irysowy;

3)   w odpisie dyplomu oraz odpisie przeznaczonym do akt uczelni pod nazwą dyplomu umieszcza się odpowiednio napis „ODPIS” albo „ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT”, czcionka Times New Roman  CE 11 pkt.

 1. Zatwierdza się wzór okładki do dyplomu ukończenia studiów, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 2. Opis okładki do dyplomu:

1)   okładka do dyplomu ukończenia studiów wykonana z tektury o gramaturze 630 g/m2, oprawiona w okleinę introkal, w kolorze niebieskim odpowiadającym nr pantone 2767C, wklejka – papier celulozowy, biały, jednostronnie powlekany, o gramaturze 120 g/m2,

2)   napisy na okładce oraz godło państwa tłoczone złotą folia; korona godła państwa na okładce na wysokości 110 mm od górnej krawędzi dyplomu; godło państwa na okładce o wymiarach 550x500 mm; napisy na okładce: „UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH” – AmeriGarmnd PL 20 pkt, wersaliki pogrubione, na wysokości  54 mm od górnej krawędzi dyplomu, „DYPLOM” -  AmeriGarmnd PL 50 pkt, wersaliki pogrubione, w odległości 33  mm od nasady godła państwa.

§ 2

 

 1. Zatwierdza się wzór dyplomu doktorskiego, odpisu, odpisu przeznaczonego do akt, odpisu w języku angielskim stanowiące załączniki nr 4-7 do niniejszej uchwały.
 2. Zatwierdza się wzór dyplomu doktorskiego, odpisu, odpisu przeznaczonego do akt, odpisu w języku angielskim uzyskanych w przewodzie przeprowadzonym z udziałem drugiego promotora, promotora pomocniczego lub kopromotora  stanowiące załączniki nr 8-11 do niniejszej uchwały.
 3. Opis dokumentów określonych w ust. 1 i 2:

1)      dyplomy mają format A3 ( 297 x 420mm),

2)      dyplomy drukuje się na papierze akwarelowym ręcznie czerpanym, w kolorze jasno-żółtobeżowym o gramaturze 250 – 300 g/m2,

3)      dyplomy są opatrzone tłoczonym godłem uczelni, bezbarwnym, o wysokości 4,6 cm,

4)      dyplomy drukowane są drukiem typograficznym w kolorach:

a)    czerwonym - dla nazwy „UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH”, wyrazu „DYPLOM” oraz wyrazu „DOKTORA”,

b)   czarnym - dla pozostałego tekstu,

c)    żółtym - dla linii wypełnienia danych;

5)      druk oraz godło uczelni o wysokości 2,3 cm, na odpisie wykonane są drukiem offsetowym w kolorze czarnym

6)      odpisy dyplomu mają format A4 (210 x 297 mm),

7)      opisy dyplomu drukuje się na papierze białym, kredowanym matowym, o gramaturze
115 g/m2.

 

§ 3

 

 1. Zatwierdza się wzór dyplomu doktorskiego doktora sztuki, odpisu, odpisu przeznaczonego do akt, odpisu w języku angielskim stanowiące załączniki nr 12-15 do niniejszej uchwały.
 2. Zatwierdza się wzór dyplomu doktorskiego, odpisu, odpisu przeznaczonego do akt, odpisu w języku angielskim uzyskanych w przewodzie przeprowadzonym z udziałem drugiego promotora, promotora pomocniczego lub kopromotora  stanowiące załączniki nr 16-19 do niniejszej uchwały.
 3. Opis dokumentów określonych w ust. 1 i 2:

1)      dyplomy mają format A3 ( 297 x 420mm),

2)      dyplomy drukuje się na papierze akwarelowym ręcznie czerpanym, w kolorze jasno-żółtobeżowym o gramaturze 250 – 300 g/m2,

3)      dyplomy są opatrzone tłoczonym godłem uczelni, bezbarwnym, o wysokości 4,6 cm,

4)      dyplomy drukowane są drukiem typograficznym w kolorach:

a)      czerwonym - dla nazwy „UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH”, wyrazu „DYPLOM” oraz wyrazu „DOKTORA SZTUKI”,

b)   czarnym - dla pozostałego tekstu,

c)    żółtym - dla linii wypełnienia danych;

5)      druk oraz godło uczelni o wysokości 2,3 cm, na odpisie wykonane są drukiem offsetowym w kolorze czarnym

6)      odpisy dyplomu mają format A4 (210 x 297 mm),

7)      opisy dyplomu drukuje się na papierze białym, kredowanym matowym, o gramaturze
115 g/m2.

§ 4

 

 1. Zatwierdza się wzór dyplomu doktora habilitowanego, odpisu,  odpisu przeznaczonego do akt, odpisu w języku angielskim stanowiące załączniki nr 20-23 do niniejszej uchwały.
 2. Opis dokumentów określonych w ust. 1:

1)      dyplomy mają format A3 ( 297 x 420mm),

2)      dyplomy drukuje się na papierze akwarelowym ręcznie czerpanym, w kolorze jasno-żółtobeżowym o gramaturze 250 – 300 g/m2,

3)      dyplomy są opatrzone tłoczonym godłem uczelni, bezbarwnym, o wysokości 4,6 cm,

4)      dyplomy drukowane są drukiem typograficznym w kolorach:

a) czerwonym - dla nazwy „UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH”, wyrazu „DYPLOM” oraz wyrazu „DOKTORA HABILITOWANEGO”,

b) czarnym  –  dla pozostałego tekstu,

c) żółtym – dla linii wypełnienia danych;

5)      druk oraz godło uczelni o wysokości 2,3 cm, na odpisie wykonane są drukiem offsetowym w kolorze czarnym

6)      odpisy dyplomu mają format A4 ( 210 x 297 mm),

7)      opisy dyplomu drukuje się na papierze białym, kredowanym matowym, o gramaturze
115 g/m2.

§ 5

 

 1. Zatwierdza się wzór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, stanowiący załącznik nr 24 do niniejszej uchwały.
 2. Opis świadectwa ukończenia studiów podyplomowych:

1)      format świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, odpisu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz odpisu przeznaczonego do akt - po obcięciu A4 (210x297 mm),

2)      papier zabezpieczony do druku offsetowego, gramatura 120 g/m2, posiadający:

a)      znak wodny,

b)      zabezpieczenia chemiczne przed próbami usuwania i przerabiania danych,

c)      włókna zabezpieczające widoczne w świetle dziennym – czerwone i niebieskie,

d)      włókna zabezpieczające widoczne w świetle UV – niebieskie i żółte,

e)      tło giloszowe,

f)       ramkę giloszową,

g)      mikrodruk – „UNIWERSYTET  JANA  KOCHANOWSKIEGO”,

h)      druk irysowy,

3)      na drugiej stronie świadectwa zamieszcza się wykaz przedmiotów wraz z liczbą godzin  zajęć teoretycznych, zajęć praktycznych oraz liczbą punktów ECTS,

4)      druk tekstu odpisu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz odpisu przeznaczonego do akt uczelni; pod nazwą świadectwa ukończenia studiów podyplomowych umieszcza się odpowiednio, napis „ODPIS” lub „ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT”, czcionka Times New Roman  CE 11 pkt.

 

§ 6

 

 1. Zatwierdza się wzór certyfikatu językowego, stanowiący załącznik nr 25 do niniejszej uchwały.
 2. Opis certyfikatu językowego:

1)      format certyfikatu językowego, odpisu przeznaczonego do akt - po obcięciu A4 (210x297 mm),

2)      papier zabezpieczony do druku offsetowego, gramatura 120 g/m2, posiadający:

a)      znak wodny,

b)      zabezpieczenia chemiczne przed próbami usuwania i przerabiania danych,

c)      włókna zabezpieczające widoczne w świetle dziennym – czerwone i niebieskie,

d)      włókna zabezpieczające widoczne w świetle UV – niebieskie i żółte,

e)      tło giloszowe,

f)       ramkę giloszową,

g)      mikrodruk – „UNIWERSYTET  JANA  KOCHANOWSKIEGO”,

h)      druk irysowy.

 

§ 7

 

1.      Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązującą uchwała nr 44/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wzoru druków z późn. zm.

2.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2016-03-01 15:10:47
Data aktualizacji:2017-07-11 09:54:30

Liczba wyświetleń strony: 1779

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka