Uchwała  Nr 49/2016

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  30 czerwca 2016 roku

w sprawie zniesienia kierunku studiów

 

            Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) oraz § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U. 2014 poz. 1370), uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Z dniem 1 października 2016 roku Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach znosi studia pierwszego stopnia na kierunku informatyka i ekonometria prowadzone na Wydziale Matematyczno- Przyrodniczym w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-07-05 15:00:55
Data aktualizacji:2016-07-05 15:02:38

Liczba wyświetleń strony: 1140

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka