Uchwała  Nr 78/2016

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez nauczyciela akademickiego, będącego organem jednoosobowym uczelni

 

 

            Na podstawie art. 129 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r., poz. 572 ze zm.) oraz  § 59 ust.2 pkt 2) lit. c) Statutu, uchwala się co następuje:

 

 

§ 1

 

1.      Senat wyraża zgodę na kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez nauczyciela akademickiego, będącego organem jednoosobowym uczelni - Dziekana Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego – dr hab. Sławomira Kozieja, prof. UJK w Omskim Państwowym Uniwersytecie im. F. M. Dostojewskiego w Omsku (Rosja).

2.      Zgoda wydana jest na okres kadencji 2016-2020.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-10-03 15:01:08
Data aktualizacji:2016-10-03 15:01:08

Liczba wyświetleń strony: 824

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka