Uchwała Nr 90/2016

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 24 listopada 2016 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Statutowej

  

Na podstawie § 64 ust. 1 i 3 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz § 25 ust. 8 Regulaminu Obrad Organów Kolegialnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wybiera prof. zw. dr hab. Wiesława Cabana na funkcję przewodniczącego Komisji Statutowej. 

 

§ 2

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-11-28 14:03:36
Data aktualizacji:2016-11-28 14:03:36

Liczba wyświetleń strony: 756

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka