Uchwała Nr 65/2016

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 1 września 2016 roku

w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich

 

 

Na podstawie art. 143 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t. jedn. Dz. U. z 2012, poz. 572 z późn. zm.), § 59 ust. 2 pkt 15) oraz § 155 ust. 1,2 i ust. 5 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach powołuje na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich, na okres kadencji Senatu 2016-2020, następujące osoby:

 

1)      prof. zw. dr hab. Hanna Wójcik-Łagan,

2)      prof. zw. dr hab. Stanisław Bień,

3)      prof. zw. dr hab. Anna Lankoff,

4)      dr hab. Bożena Zawadzka, prof. UJK,

5)      dr hab. Piotr Ruczkowski, prof. UJK,

6)      dr hab. Paweł Olszewski,

7)      dr hab. Konstantinos Tsirigotis,

8)      mgr Jarosław Czarnota (doktorant),

9)      Arkadiusz Kazimierczak (student). 

 

§ 2

 

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach powołuje prof. zw. dr hab. Hannę Wójcik-Łagan, na funkcję przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich, na okres kadencji Senatu 2016-2020.

 

§ 3

 

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach powołuje dr hab. Bożenę Zawadzką,
prof. UJK, na funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich, na okres kadencji Senatu 2016-2020.

 

§ 4

 

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach powołuje dr hab. Konstantinosa Tsirigotisa, 
na funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich,
na okres kadencji Senatu 2016-2020.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-09-06 09:03:44
Data aktualizacji:2016-09-06 09:03:44

Liczba wyświetleń strony: 967

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka