Uchwała Nr 15/2016

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 31 marca 2016 roku

 

w sprawie wniosku o przyznanie nagrody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego  

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(t.j. Dz. U. z 2012 r. 572 ze zm.)  oraz § 59 ust. 2 pkt 18) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1

 

1.      Senat wyraża pozytywną opinię w sprawie wniosku o przyznanie nagrody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego w kategorii nagrody za osiągniecia naukowe - prof. dr hab. Jolanta Szempruch.

2.      Senat wyraża negatywną opinię w sprawie wniosku o przyznanie nagrody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego w kategorii nagrody za osiągnięcia organizacyjne - dr Izabela Konieczna.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

metryczka

Opublikował w BIP:Nowak Tomasz
Data opublikowania:2016-04-04 13:56:11
Data aktualizacji:2016-04-04 13:56:12

Liczba wyświetleń strony: 1262

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka