Uchwała Nr 17/2016

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  31 marca 2016 roku

w sprawie utworzenia inżynierskich studiów pierwszego stopnia na kierunku ochrona środowiska o profilu ogólnoakademickim


Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4) w zw. z art. 11 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 6) lit. b) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

§ 1

1.   Na Wydziale Matematyczno–Przyrodniczym tworzy się od  roku akademickiego 2016/2017  inżynierskie studia pierwszego stopnia na kierunku ochrona środowiska o profilu ogólnoakademickim.

2.   Na Wydziale Matematyczno–Przyrodniczym określa się efekty kształcenia dla inżynierskich studiów pierwszego stopnia na kierunku ochrona środowiska o profilu ogólnoakademickim, stanowiące załącznik do uchwały.

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka

Opublikował w BIP:Nowak Tomasz
Data opublikowania:2016-04-04 13:59:39
Data aktualizacji:2016-04-04 14:03:05

Liczba wyświetleń strony: 1273

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka