Uchwała Nr 101/2016

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 15 grudnia 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego

 

 

Na podstawie § 59 ust. 2 pkt 9) i § 14 ust. 8 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje: 

 

§ 1

Senat zatwierdza Regulamin Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-12-21 08:23:14
Data aktualizacji:2016-12-21 08:23:15

Liczba wyświetleń strony: 756

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka