Zmieniona uchwałami  nr 91/2016,  25/20171/2020

Uchwała Nr 60/2016

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 1 września 2016 roku

w sprawie powołania Senackiej Komisji Dydaktyki i Spraw Studenckich

 

 

Na podstawie § 64 ust. 1 i 2 oraz § 67 pkt 4) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach powołuje Senacką Komisję Dydaktyki i Spraw Studenckich, na okres kadencji Senatu 2016-2020. Senacka Komisja Dydaktyki i Spraw Studenckich składa się z 18 osób, łącznie z przewodniczącym. W skład komisji wchodzą:

 

1)      dr hab. Mirosław Babiarz, prof. UJK,

2)      dr hab. Jacek Bonarek,

3)      dr Magdalena Chrapek,

4)      dr Tomasz Chrząstek,

5)      prof. zw. dr hab. Andrzej Felchner,

6)      dr Jan Hajduk,

7)      dr Dorota Kozieł,

8)      mgr Katarzyna Krzak,

9)      mgr Kazimierz Kunisz,

10)  dr Magdalena Molendowska,

11)  dr hab. Grażyna Nowak-Starz, prof. UJK,

12)  dr Maria Obrusznik-Partyka,

13)  dr Rafał Pawłowski,

14)  dr Małgorzata Strzyż,

15)  mgr Maciej Wlazło,

16)  dr hab. Beata Wojciechowska, prof. UJK,

17)  dr hab. Piotr Zbróg, prof. UJK

18)  dr hab. Katarzyna Ziołowicz.

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2016-09-01
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-09-06 08:58:30
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2020-07-27 10:09:08

Liczba wyświetleń strony: 876

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka