Uchwała  Nr 76/2016

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie określenia wymiaru zajęć dydaktycznych dla rektora

w kadencji 2016-2020

 

 

            Na podstawie art. 130  ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym  (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r., poz. 572 ze zm.) oraz § 59 ust.2 pkt 2) lit. e) i § 147 ust.1, ust.2 pkt 1) Statutu, uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

Senat wyraża zgodę na obniżenie wymiaru zajęć dydaktycznych rektora o 1/2 rocznego wymiaru pensum w każdym roku akademickim kadencji 2016-2020.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-10-03 14:59:01
Data aktualizacji:2016-10-03 14:59:01

Liczba wyświetleń strony: 835

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka