Traci moc na podstawie Uchwały Nr 4/2019   

Uchwała Nr 89/2016

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 24 listopada 2016 roku

w sprawie powołania Komisji Statutowej

  

Na podstawie § 64 ust. 1 i 3 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz § 25 ust. 2 i 4 Regulaminu Obrad Organów Kolegialnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach powołuje Komisję Statutową w składzie następującym:

 

 1. dr hab. Jacek Bonarek – Wydział Filologiczno – Historyczny,
 2. prof. zw. dr hab. Wiesław Caban – Wydział Humanistyczny,
 3. dr hab. inż. Barbara Gawdzik – Wydział Matematyczno – Przyrodniczy,
 4. mgr Agnieszka Kania – przedstawiciel doktorantów,
 5. dr Rafał Pawłowski – Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,
 6. prof. zw. dr hab. Marek Przeniosło – Wydział Humanistyczny,
 7. dr hab. Wojciech Saletra prof. UJK – Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania,
 8. dr hab. Edyta Suliga prof. UJK – Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu,
 9. dr Zofia Szewczyk – Wydział Nauk Społecznych,
 10. Ostrowska Katarzyna – przedstawiciel studentów,
 11. dr hab. Barbara Zbroińska prof. UJK - Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania.

 

 

§ 2

1. Świadczenie pomocy prawnej Komisji Statutowej powierza się:

1)      r. pr. Romanowi Wołowcowi,

2)      r. pr. Marcinowi Wrońskiemu.

2. W zakresie spraw pracowniczych świadczenie pomocy merytorycznej powierza się Kierownikowi Działu Kadr – Marcinowi Małkowi.

 

§ 3

Traci moc obowiązującą uchwała nr 67/2014 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z 30 października 2014 roku w sprawie powołania Komisji Statutowej.

 

§ 4

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-11-28 14:02:12
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-08-28 12:30:12

Liczba wyświetleń strony: 782

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka