Zmieniona Uchwałą 2/2018

Uchwała nr 7/2016

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 stycznia 2016 roku

w sprawie ustalenia wzoru arkusza oceny nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz wzoru arkusza oceny bibliotekarza dyplomowanego Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. 572 ze zm.) oraz § 139 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje: 

§ 1

Senat ustala wzór arkusza oceny nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach oraz wzór arkusza oceny bibliotekarza dyplomowanego Biblioteki Uniwersyteckiej  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, stanowiące załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchyla się uchwałę Nr 80/2008 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego  Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie zatwierdzenia wzoru arkusza oceny nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego  w Kielcach, wzoru arkusza oceny bibliotekarza dyplomowanego Biblioteki Głównej Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz wzoru ankiety studenckiej oceniającej pracę nauczyciela akademickiego  przeprowadzonej
w Uniwersytecie Humanistyczno – Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach, zmienionej uchwałą Nr 6/2013 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 stycznia 2013 roku oraz uchwałą Nr 28/2013 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2013 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2016-02-05 13:25:57
Data aktualizacji:2018-01-29 10:37:13

Liczba wyświetleń strony: 6327

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka