Uchwała Nr 44/2016

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  30 czerwca 2016 roku

zmieniająca uchwałę nr 12/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów druków

 

Na podstawie art. 167 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012, poz. 572 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 1 września 2011 roku w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomów (Dz.U. 2011, Nr 196, poz. 1167), § 24, § 25 i § 26 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r.  w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2015, poz. 1842) oraz na podstawie § 59 ust. 2 pkt 6) lit. c) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

1.    Dotychczasowy tytuł uchwały nr 12/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów druków zmienia się  na tytuł: w sprawie zatwierdzenia wzorów druków dyplomów ukończenia studiów wyższych, dyplomu doktora oraz dyplomu doktora habilitowanego.

2.    W uchwale nr 12/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. wprowadza się wzór dyplomu doktora habilitowanego wydawany na podstawie osiągnięcia naukowego wraz z odpisem dyplomu doktora habilitowanego i egzemplarzem do akt wydawanym w języku polskim oraz wzór odpisu dyplomu doktora habilitowanego wydawany w języku angielskim stanowiące załączniki nr 21-24 do niniejszej uchwały.

3.    Opis dokumentów określonych w ust. 1:

1)   dyplomy mają format A3 (297 x 420mm),

2)   dyplomy drukuje się na papierze akwarelowym ręcznie czerpanym, w kolorze jasno-żółtobeżowym o gramaturze 250 – 300 g/m2,

3)   dyplomy są opatrzone tłoczonym godłem uczelni, bezbarwnym, o wysokości 4,6 cm,

4)   dyplomy drukowane są drukiem typograficznym w kolorach:

a)    czerwonym – dla nazwy „UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH”, wyrazu „DYPLOM” oraz wyrazu „DOKTORA HABILITOWANEGO”,

b)   czarnym  –  dla pozostałego tekstu,

c)    żółtym – dla linii wypełnienia danych;

5)   odpisy dyplomu mają format A4 (210 x 297 mm),

6)   opisy dyplomu drukuje się na papierze białym, kredowanym matowym, o gramaturze 115 g/m2,

7)   druk oraz godło uczelni o wysokości 2,3 cm, na odpisie wykonane są drukiem offsetowym w kolorze czarnym.

 

§ 2

1.    Pozostała treść uchwały nr 12/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów druków nie ulega zmianie.

2.    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-07-05 14:55:19
Data aktualizacji:2016-07-05 14:55:19

Liczba wyświetleń strony: 1029

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka