Uchwała Nr 70/2016

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach

z dnia 29 września 2016 roku

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Regulaminu Uniwersyteckiego Centrum Mediów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

Na podstawie art. 66 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) oraz na podstawie § 14 ust.5 pkt 5) i ust. 7, § 55 oraz § 59 ust. 2 pkt 3) ppkt b) Statutu  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

Senat pozytywnie opiniuje Regulamin Uniwersyteckiego Centrum Mediów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-10-03 14:48:45
Data aktualizacji:2016-10-03 14:48:46

Liczba wyświetleń strony: 807

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka