Uchwała Nr 35/2016

Senatu Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach

 z dnia 19 maja 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo – finansowego
za 2015 rok

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz  § 59 ust. 2 pkt 14) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

Senat zatwierdza sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo – finansowego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach za rok 2015 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

Załączniki w wersji papierowej dostępne w pok. 113  w Biurze Organizacyjno-Prawnym  UJK

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-05-24 08:22:25
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-01-09 08:18:56

Liczba wyświetleń strony: 961

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka