Uchwała Nr 8/2016

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 stycznia 2016 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym przez Uczelnię lokali mieszkalnych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Słowackiego 109/57

 

Na podstawie § 59 ust. 2 pkt 19) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym przez Uniwersytet własnościowego spółdzielczego prawa do lokali mieszkalnych położonych w Piotrkowie Trybunalskim:

1)   ul. Słowackiego 109/57 m. nr 2 o powierzchni użytkowej 67,35 m2,

2)   ul. Słowackiego 109/57 m. nr 8 o powierzchni użytkowej 55,48 m2,

za kwoty nie niższe, niż wynikające z operatów szacunkowych.

 

§ 2

Traci moc uchwała Nr 71/2014 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 października 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Uczelnię lokalu mieszkalnego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego 109/57.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-02-05 13:27:01
Data aktualizacji:2016-02-05 13:27:01

Liczba wyświetleń strony: 1073

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka