Uchwała Nr 64/2016

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 1 września 2016 roku

w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Oceniającej

 

 

Na podstawie § 137 ust. 1 pkt 3) oraz ust. 3 pkt 2) i ust. 4 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach powołuje Odwoławczą Komisję Oceniającą, na okres kadencji Senatu 2016-2020. Odwoławcza Komisja Oceniająca składa się z 15 osób, łącznie z przewodniczącym, którego wyznaczy rektor osobnym zarządzeniem. W skład komisji wchodzą:

 

1)      prof. zw. dr hab. Danuta Hombek,

2)      dr hab. Włodzimierz Batóg, prof. UJK,

3)      dr hab. Wiesław Kryczka, prof. UJK,

4)      dr hab. Wojciech Rokita, prof. UJK,

5)      dr hab. Jolanta Klusek, prof. UJK,

6)      dr Małgorzata Wysocka-Kunisz,

7)      prof. zw. dr hab. Bożena Matyjas,

8)      dr hab. Tadeusz Sakowicz, prof. UJK,

9)      dr hab. Piotr Misztal, prof. UJK,

10)  dr hab. Lucyna Rajca, prof. UJK,

11)  dr hab. Danuta Mucha,

12)  dr hab. Katarzyna Szmigiero,

13)  dr hab. Nina Stępnicka,

14)  dr hab. Konstantinos Tsirgotis.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-09-06 09:02:58
Data aktualizacji:2016-09-06 09:02:59

Liczba wyświetleń strony: 827

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka