Uchwała Nr 91/2016

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 24 listopada 2016 roku

w sprawie zmiany składu Senackiej Komisji Dydaktyki i Spraw Studenckich

 

 

Na podstawie § 64 ust. 1 i 2 oraz § 67 pkt 4) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  dokonuje zmiany w składzie Senackiej Komisji Dydaktyki i Spraw Studenckich w ten sposób, że w miejsce Pani dr Marii Obrusznik-Partyki powołuje na członka Senackiej Komisji Dydaktyki i Spraw Studenckich Panią dr Zofię Szewczyk.

 

§ 2

Skład Senackiej Komisji Dydaktyki i Spraw Studenckich powołanej uchwałą Nr 60/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 1 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji Dydaktyki i Spraw Studenckich z uwzględnieniem zmian wynikających z § 1 jest następujący:

 

 1. dr hab. Mirosław Babiarz, prof. UJK,
 2. dr hab. Jacek Bonarek,
 3. dr Magdalena Chrapek,
 4. dr Tomasz Chrząstek,
 5. prof. zw. dr hab. Andrzej Felchner,
 6. dr Jan Hajduk,
 7. dr Dorota Kozieł,
 8. mgr Katarzyna Krzak,
 9. mgr Kazimierz Kunisz,
 10. dr Magdalena Molendowska,
 11. dr hab. Grażyna Nowak-Starz, prof. UJK,
 12. dr Rafał Pawłowski,
 13. dr Małgorzata Strzyż,
 14. dr Zofia Szewczyk,
 15. mgr Maciej Wlazło,
 16. dr hab. Beata Wojciechowska, prof. UJK,
 17. dr hab. Piotr Zbróg, prof. UJK
 18. dr hab. Katarzyna Ziołowicz.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-11-28 14:05:13
Data aktualizacji:2016-11-28 14:05:14

Liczba wyświetleń strony: 772

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka