Uchwała Nr 68/2016

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29 września 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rektora z działalności Uczelni w 2015 roku

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 14) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie rektora z działalności Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  za 2015 rok, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

Załączniki w wersji papierowej dostępne w pok. 113  w Biurze Organizacyjno-Prawnym  UJK

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-10-03 14:45:02
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-01-09 08:19:23

Liczba wyświetleń strony: 827

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka