Zmieniona uchwałą nr 93/2016, 24/2017, 78/2017, 30/2018

 Uchwała Nr 56/2016

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 1 września 2016 roku

w sprawie powołania Senackiej Komisji Badań Naukowych, Rozwoju Kadr
i Współpracy z Zagranicą

 

 

Na podstawie § 64 ust. 1 i 2 oraz § 67 pkt 2) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach powołuje Senacką Komisję Badań Naukowych, Rozwoju Kadr i Współpracy z Zagranicą, na okres kadencji Senatu 2016-2020. Senacka Komisja Badań Naukowych, Rozwoju Kadr i Współpracy z Zagranicą składa się z 18 osób, łącznie z przewodniczącym. W skład komisji wchodzą:

 

1)      dr hab. Dariusz Banaś,

2)      prof. zw. dr hab. Małgorzata Bielecka,

3)      dr hab. Jacek Bonarek,

4)      dr Agata Chabior,

5)      dr hab. Tadeusz Ciupa, prof. UJK,

6)      prof. zw. dr hab. Agnieszka Gałuszka,  

7)      dr hab. Anna Jabłońska,

8)      prof. zw. dr hab. Wiesław Kaca,

9)      dr hab. Jarosław Karpacz, prof. UJK,  

10)  dr Paweł Kurtek,

11)  dr hab. Lidia Michalska-Bracha, prof. UJK,

12)  dr Maria Obrusznik-Partyka,

13)  prof. zw. dr hab. Marek Przeniosło,

14)  dr hab. Piotr Słomkiewicz, prof. UJK,

15)  dr Małgorzata Strzyż,

16)  dr hab. Edyta Suliga, prof. UJK,  

17)  dr hab. Roman Suligowski,

18)  prof. zw. dr hab. Urszula Ślusarczyk.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2016-09-06 08:55:29
Data aktualizacji:2018-05-07 08:47:29

Liczba wyświetleń strony: 836

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka