Zmieniona uchwałami 43/2018, 172/2019

Uchwała Nr 50/2016

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  30 czerwca 2016 roku

w sprawie określenia efektów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela


Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U.  z 2012, poz. 572 ze zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 6) lit. b) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  w Kielcach, uchwala się co następuje:

§ 1

1.      Określa się efekty kształcenia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich obowiązujące od 1 października 2016 roku, stanowiące załącznik do uchwały.

2.      Efekty kształcenia, o których mowa w ust. 1 uwzględniają standardy kształcenia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku (Dz. U. z 2012 r., poz.131).

 
§ 2

1.      Z dniem 30 września 2016 roku tracą  moc obowiązującą:

1)       uchwała nr 74/2012 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela,

2)      uchwała nr 23/2015 z dnia 26 lutego maja 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.

2.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2016-07-05 15:20:19
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2019-09-18 09:07:58

Liczba wyświetleń strony: 1221

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka