Uchwała Nr 87/2016

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 24 listopada 2016 roku

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Senatu

 

 

Na podstawie § 108  ust. 1 pkt 1) oraz ust. 6 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach stwierdza wygaśnięcie mandatu członka Senatu Pani dr Marii Obrusznik - Partyce.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-11-28 14:00:03
Data aktualizacji:2016-11-28 14:00:03

Liczba wyświetleń strony: 746

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka