Uchwała Nr 88/2016

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  24 listopada 2016 roku

w sprawie określenia liczby członków Komisji Statutowej oraz zakresu jej działania

  

Na podstawie § 64 ust. 1 i 3 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz § 25 ust. 2 Regulaminu Obrad Organów Kolegialnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach określa liczbę członków Komisji Statutowej łącznie z przewodniczącym na 11 osób.

 

§ 2

Komisja Statutowa jest Komisją powołaną w celu przygotowania projektu zmian w statucie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i przedłożenia go Senatowi Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

§ 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-11-28 14:01:15
Data aktualizacji:2016-11-28 14:01:15

Liczba wyświetleń strony: 684

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka